ВИЩОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Вулиця П. Орлика 4-А, місто Київ 01043

                                      ПОЗИВАЧ:          Свято – Покровська парафія,

                                                                  що розташована: вулиця Соборна 3,

місто Малин, Житомирська область,

Україна 11601

телефон: 0972891070

 

                                      ВІДПОВІДАЧ:     Начальник управління з питань

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації

Басова І.

що розташована: майдан С.П. Корольова 1, місто Житомир, Україна, 10014

телефон 47-46-20

 

КАСАЦІЙНА   СКАРГА

 

         08.09.1992 року розпорядженням Представника Президента України № 326 була зареєстрована Свято – Покровська парафія Московського патріархату.

         18.03.2010 року Свято – Покровська парафія вирішили змінити свою підлеглість у канонічних і організаційних питаннях, а саме клопотати перед Єпископом Таврійським та Одеським Агафангелом про прийняття громади Свято – Покровської парафії міста Малина Житомирської Єпархії Української Православної Церкви до Одеської Єпархії Російської Православної Церкви Закордоном; внести необхідні зміни та доповнення до статуту релігійної громади в зв’язку з підпорядкуванням парафії іншій протекції внаслідок власних настанов; доручити голові парафіяльних зборів Демченку В.І. подати необхідні документи до Житомирської ОДА для реєстрації змін та доповнень до діючого Статуту громади Свято-Покровської парафії міста Малина Житомирської Єпархії УПЦ у зв’язку з переходом громадян під канонічно-юридичну підлеглість Одеської Єпархії російської Православної Церкви Закордоном.

         18.03.2010 року Єпископом Таврійським та Одеським Агафангелом були затверджені зміни та доповнення до статуту Свято – Покровської парафії міста Малина Житомирської Єпархії Української Православної Церкви: «1. Назву статуту викласти у редакції: «Статут релігійної громади Свято – Покровської парафії Руської Православної Церкви Закордоном міста Малина Житомирської області». Розділи і пункти розділів статуту викладено в новій редакції.

          З відповідним зверненням про реєстрацію зміненого та доповненого статуту Свято – Покровська парафія міста Малина звернулась до Житомирської обласної державної адміністрації.

         На це звернення начальником управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Басовою І. настоятелю Свято – Покровської парафії була надана відповідь, що нібито надані документи означають утворення нової парафії і при цьому нібито необхідно враховувати думку всіх членів громади багатотисячного міста Малина. А у протоколі Загальних зборів членів релігійної громади Свято – Покровської парафії Житомирської єпархії УПЦ від 18.03.2010 року (щодо розгляду питання переходу з УПЦ до РПЦЗ) значиться лише 31 чоловік. Стаття 9 Статуту Свято – Покровської парафії УПЦ м. Малина не визначає фіксованого членства у релігійній громаді, а отже 31 учасник вищезгаданих зборів не презентують всю релігійну громаду. У своїй діяльності парафія керується Статутом УПЦ, Указами єпархіального архієрея, вона підзвітна єпархіальному архієрею, зміни та доповнення до статуту релігійної громади можуть вноситися парафією виключно із його згоди (статті 5, 6, 38 статуту Свято – Покровської парафії УПЦ м. Малина, затвердженого розпорядженням Представника Президента України № 326 від 8 вересня 1992 року). На протоколі вищевказаних зборів не має згоди архієпископа УПЦ Віссаріона на перехід парафії у іншу канонічну юрисдикцію.

         Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та  органи  місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти  лише  на  підставі, в  межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та законами України.

         В даному випадку начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Басова І. діяла не на  підставі та не у спосіб, що передбачені Конституцією  та законами України, в зв’язку з чим підлягає зобов’язанню зареєструвати змінений та доповнений статут Свято – Покровської парафії міста Малина.

Згідно вимог статті  35 Конституції України кожен має право на  свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу  сповідувати  будь-яку релігію  або  не  сповідувати  ніякої,  безперешкодно  відправляти одноособово чи колективно релігійні  культи  і  ритуальні  обряди, вести релігійну діяльність.

     Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

         Згідно вимог статті 8 «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які   добровільно об'єдналися  з  метою  спільного задоволення релігійних потреб.

     Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за  її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості.

         Згідно вимог статті 14 «Про свободу совісті та релігійні організації» для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи  громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її  і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на  реєстрацію  до обласної державної адміністрації.

     Орган, який здійснює реєстрацію, в місячний термін  розглядає заяву,  статут (положення) релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніш як у десятиденний  термін  письмово повідомляє про нього заявникам.

     У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, може зажадати висновок місцевої  державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної,  міської Рад народних депутатів, а також спеціалістів. У цьому  разі  рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний  термін. 

     Зміни і доповнення статутів (положень) релігійних організацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що і реєстрація статутів (положень).

         Згідно вимог статті 15 «Про свободу совісті та релігійні організації» у реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути  відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.

     Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної  організації із зазначенням підстав відмови повідомляється  заявникам  письмово в десятиденний  термін. Це рішення  може бути оскаржено в  суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.

         Згідно вимог частини 3 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи щодо відносин, які відповідно до закону віднесені до виключної компетенції.

         Також і першим заступником прокурора Житомирської області Чумаченко А. митрополиту Агафангелу було надано роз’яснення, що скарга на дії начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Басової І. розглядається в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством.

Згідно вимог статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

     - примусове виконання обов'язку в натурі;

     - визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади,  органу  влади  Автономної  Республіки  Крим  або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

         Аналізуючи вищенаведені правові норми слід зазначити наступне.

         По-перше. Ніякої нової парафії громада Свято – Покровської парафії міста Малина не утворила, а лише змінила свою підлеглість релігійному центру – Московській патріархії, якій на території України правонаступницею є Українська Православна Церква на підлеглість іншому релігійному центру - Одеській Єпархії Російської Православної Церкви Закордоном.

         По-друге. Ніяким чинним законодавством України не передбачено, що для реєстрації змін статуту релігійної громади необхідно враховувати думку жителів багатотисячного міста Малин.

Згідно статті 8 статуту Свято-Покровської парафії міста Малин органами парафіяльного управління є: Парафіяльні збори, очолювані настоятелем та Парафіяльна рада, підзвітна настоятелю.

Згідно статті 9 статуту Свято-Покровської парафії міста Малин Парафіяльні збори складаються з православних віруючих, кліриків та мирян, які досягли 18-річного віку, регулярно відвідують богослужіння та сповідь, перебувають у канонічному послухові настоятелю і не перебувають під забороною чи церковним судом, що забороняє повноцінну участь у богослужбовому житті. Парафіяльні збори скликаються настоятелем, Парафіяльною радою.

Згідно статті 10 статуту Свято-Покровської парафії міста Малин Парафіяльні збори приймають нових членів зборів. Ніколи Парафіяльні збори не приймали у якості своїх нових членів всіх жителів багатотисячного міста Малин.

         Звертаємо увагу суду на ту обставину, що з 18 березня 2010 року і до теперішнього часу до складу органу парафіяльного управління, яким є Парафіяльні збори, входить лише 31 особа, а не декілька тисяч осіб, що мешкають в місті Малін. Лише 31 особа є православними віруючими, які досягли 18-річного віку, регулярно відвідують богослужіння Свято-Покровської парафії та сповідь у священика, перебувають у канонічному послухові настоятелю парафії і не перебувають під забороною чи церковним судом, що забороняє повноцінну участь у богослужбовому житті. Парафії взагалі не відомо чи є православними тисячі жителів міста Малин і відвідують вони богослужіння будь-де будь-якої церковної юрисдикції і чому в зв’язку з цим вони нібито мають право впливати на рішення Парафіяльних зборів Свято-Покровської парафії. Станом на 18 березня 2010 року парафіяльні збори складали 31 особу, як і на теперішній час парафіяльні збори складають 31 особу.

Згідно вимог статті  35 Конституції України кожен має право на  свободу світогляду і віросповідання. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

         Не зрозуміло яким чином рішення Парафіяльних зборів Свято-Покровської парафії змінити підлеглість релігійному центру від 18.03.2010 року не відповідає вимогам статті 35 Конституції України і яким чином це може не відповідати інтересам охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення міста Малин або захисту прав і свобод інших людей

         По-третє. Згідно вимог статті 8 «Про свободу совісті та релігійні організації» держава визнає право релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за  її межами релігійним центрам (управлінням). Таким чином, статті 5, 6, 38 статуту Свято-Покровської парафії діють в усіх інших питаннях парафії, які не перешкоджають закріпленому в ст. 8 Закону № 987-ХІІ праві релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за  її межами релігійним центрам (управлінням).

         Таким чином, з урахуванням прав, передбачених статтею 8 «Про свободу совісті та релігійні організації» Свято-Покровській парафії не потрібно для зміні статуту, яким змінюється підлеглість архієрею УПЦ, брати на це згоду у цього ж архієрея УПЦ.

         По-четверте. Начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Басова І. мала згідно чинного законодавства України зареєструвати зміни та доповнення до статуту Свято – Покровської парафії міста Малина Житомирської Єпархії Української Православної Церкви від 18.03.2010 року, а не пропонувати нам організовувати зустрічі з «усіма зацікавленими особами». В даному випадку по вищевказаному питанню є лише 31 зацікавлена особа, з яких всі були присутні на Парафіяльних зборах 18.03.2010 року і висловили свою думку та волю.

         З відповідним позовом про визнання протиправною бездіяльність начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Басової І. щодо нереєстрації зміненого та доповненого статуту Свято – Покровської парафії міста Малина, затвердженого18.03.2010 року, про зобов’язання начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації Басову І. зареєструвати змінений та доповнений статут Свято – Покровської парафії міста Малина, затверджений 18.03.2010 року парафіяльними зборами парафії, наша парафія звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира.

         Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира від 15 лютого 2012 року Свято-Покровській парафії було відмовлено у відкритті провадження за вищевказаним позовом в зв’язку з тим, що нібито позовна заява не підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

         Ухвала Корольовського районного суду міста Житомира від 15 лютого 2012 року винесена з порушенням вимог процесуального права.

         Так,   згідно вимог частини 3 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів не  поширюється на публічно-правові справи щодо відносин, які   відповідно до закону віднесені до виключної компетенції.

         Згідно вимог статті 15 «Про свободу совісті та релігійні організації» у реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути  відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.

     Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної  організації із зазначенням підстав відмови повідомляється  заявникам  письмово в десятиденний  термін. Це рішення  може бути оскаржено в  суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.

     Зміни і доповнення статутів (положень) релігійних організацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни,  що і реєстрація статутів (положень).

         Таким чином, відповідно до вимог статті 15 «Про свободу совісті та релігійні організації» публічно-правовий спор щодо відносин, які викладені в позовній заяві відповідно до закону віднесений до виключної компетенції цивільних судів.

На ухвалу Корольовського районного суду міста Житомира від 15 лютого 2012 року нашою парафією була подана апеляційна скарга.

Ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 21 червня 2012 року апеляційна скарга Свято-Покровської парафії була відхилена, ухвала Корольовського районного суду міста Житомира від 15 лютого 2012 року була залишена без змін.

Вважаємо, що Ухвала Апеляційного суду Житомирської області від 21 червня 2012 року винесена з порушенням вимог процесуального права з наступних підстав.

Так, в рішенні Апеляційного суду Житомирської області від 21 червня 2012 року, в порушення вимог п.2 Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009 року щодо того, що обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин,  на які сторони  посилаються  як  на підставу  своїх  вимог і заперечень, не було з’ясовано слідуючи обставини на які я посилався як на правову підставу своєї апеляційної скарги.

А саме. В апеляційній скарзі я зазначав, що на теперішній час в Україні  існує чинне правове положення, закріплене в статті 15 «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно якої у реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути  відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству. Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної організації із зазначенням підстав відмови  може бути оскаржено в суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України. Зміни і доповнення статутів (положень) релігійних організацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни,  що і реєстрація статутів (положень).

Таким чином, в Україні чинним Законом «Про свободу совісті та релігійні організації» передбачено, що рішення про відмову в реєстрації зміни і доповнення статуту (положення) релігійної організації із зазначенням підстав відмови може бути оскаржено в суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.

З введенням в дію нового Цивільного процесуального кодексу України вищевказана правова норма не була змінена, скасована.

Згідно вимог статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

     - визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Стаття 3 ЦПК України передбачає, що кожна особа  має  право  в  порядку,  встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.  Відмова від права на  звернення  до  суду  за  захистом  є недійсною.

Стаття 4 ЦПК України передбачає, що здійснюючи  правосуддя,  суд  захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

         Таким чином, у нашій парафії не має перепон щодо звернення за захистом своїх прав в існуючому цивільному процесуальному провадженні, що прямо передбачено спеціальним законом («Про свободу совісті та релігійні організації») не зважаючи на те, що колишні спеціальні норми, закріплені в главі 31-Б ЦПК України 1963 року, скасовані з прийняттям чинного ЦПК України.

         Існуючий розділ ІІІ чинного ЦПК України (позовне провадження) не передбачає будь-які особливості розгляду справ для будь-яких видів позовів. Не ґрунтуються на вимогах закону доводи апеляційної інстанції, що якщо скасована глава 31-Б ЦПК України 1963 року, то скасована цивільна підсудність справ за позовами на рішення про відмову в реєстрації зміни і доповнення статуту (положення) релігійної організації.

         Крім того, Ухвала Апеляційного суду Житомирської області від 21 червня 2012 року та ухвала Корольовського районного суду міста Житомира від 15 лютого 2012 року суперечать вимогам частини 3 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи щодо відносин, які  відповідно до закону віднесені до виключної компетенції. Про існування цієї правової норми Апеляційний суд Житомирської області промовчав, хоча вона була підставою нашої апеляційної скарги.

Статтею 336 ЦПК України передбачено, що за наслідками розгляду  касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право постановити  ухвалу про повне або часткове  скасування рішення і передати справу на новий  розгляд  до  суду  першої  або апеляційної інстанції.

На підставі викладеного, керуючись статтями 291 – 294, 309, 311, 327, 336 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Ухвалу Корольовського районного суду міста Житомира від 15 лютого 2012 року та ухвалу Апеляційного суду Житомирської області від 21 червня 2012 року скасувати, а позовну заяву  Свято – Покровської парафії міста Малина направити в Корольовський районний суд міста Житомира для порушення провадження за позовом в порядку цивільного судочинства в іншому складі суду.

 

Додатки:

1.     Копія ухвали Корольовського районного суду міста Житомира від 15 лютого 2012 року.

2.     Копія ухвали Апеляційного суду Житомирської області від 21 червня 2012 року.

3.     Копія позову.

 

 

Голова Парафіяльних зборів

настоятель Свято – Покровської

парафії міста Малина

священик                                                                     В. Демченко